O nas

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DAPEX powstała w 2008r. , mieści się w nowoczesnym pod względem architektury, jak i wyposażenia obiekcie zlokazlizowanym przy ul. Rampa Brzeska 25.

       Nową działalnością firmy jest KALIBRACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH.

Nowoczesny sprzęt (ścieżki diagnostyczne) oraz wysokiej klasy specjaliści są gwarancją profesjonalnej diagnostyki pojazdu. Poszczególne czynności jakie wykonują diagności w trakcie badania technicznego są rejestrowane w systemie elektronicznym.

Przyrządy i urządzenia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów posiadają aktualne certyfikaty oraz poddawane są okresowym przeglądom.

Ze względu na wysoka jakość oferowanych usług naszymi klientami są klienci indywidualni, jak również instytucje, przedsiębiorstwa oraz wiele firm z regionu Chełma.

Stacja przy ul. Rampa Brzeska 25 wyposażona jest w ścieżkę diagnostyczną firmy MAHA sterowaną centralnym systemem komputerowym, połączonym z analizatorem spalin, dymomierzem i pozostałymi urządzeniami.

Dysponuje również systemem do pomiaru geometrii kół pojazdu oraz komputerowym urządzeniem do diagnostyki pojazdów ( kasowanie błędów, stwierdzanie i usuwanie usterek).

Serdecznie zapraszamy do naszej stacji, jednocześnie dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym klientom za zaufanie. Wierzymy w dalszą współpracę z Państwem, stale doskonaląc się, aby nasze usługi były na najwyższym poziomie.