Usługi OSKP

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów "DAPEX" posiada uprawnienia do wykonywania badań technicznych wszystkich zarejestrowanych rodzajów pojazdów min:

 •  Samochodów osobowych i ciężarowych

 •  Motocykli i motorowerów

 •  Autobusów, ciągników rolniczych, przyczep i naczep

 •  Pojazdów skierowanych przez Policję lub starostę

 •  Do przewozu materiałów niebezpiecznych

 •  Sprowadzonych z zagranicy

 •  Pojazdów zasilanych gazem

 •  Pokolizyjne

 •  Nadawanie numerów identyfikacyjnych

 •  Pojazdów marki „SAM” oraz pojazdów zabytkowych

 •  Przeglądy „VAT”